ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σχετικά με τα αναγραφόμενα σε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης που αναπαράγει δημοσιεύματα Ρουμάνικης εφημερίδας περί δήθεν απαίτησης του Ρουμανικού Δημοσίου από την INTRALOT η Εταιρεία δηλώνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΚ, ότι ουδεμία σχετική ενημέρωση έχει από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σχολιάσει δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.