Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. (07/06/2007)

Σχετικά με ερώτημα του Χ.Α. όσον αφορά δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με «προβλήματα (και) στην Πολωνία» και σύμφωνα με τα άρθρα 281 & 285 του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία απαντά τα εξής:
Η θυγατρική μας εταιρεία Pollot Ltd συνεργάζεται με τον κρατικό οργανισμό Polski Monopol Loteryiny (PML) για τη διάθεση και διανομή του στιγμιαίου λαχείου με βάση σχετική σύμβαση από το Νοέμβριο του 2002 και εκπληρώνει πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του PML. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει κοινοποιηθεί στην πλευρά μας σχετική αίτηση προσφυγής σε διαιτησία. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα του ομίλου μας από τη συνεργασία με τo PML αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% των εσόδων μας στην Πολωνία ενώ το υπόλοιπο 99% των εσόδων προέρχονται από τη θυγατρική μας Totolotek η οποία αποτελεί το σημαντικότερο και το μεγαλύτερο διοργανωτή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης στη χώρα αυτή.