Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. (11/10/2007)

Σχετικά με ερώτημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της επιστολής του με αριθμό πρωτοκόλλου 41612/09.10.2007 και σύμφωνα με τα άρθρα 281 & 285 του κανονισμού του ΧΑ, η Εταιρεία απαντά ως εξής:
Η INTRALOT και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ως μέτοχος διερευνούν διάφορες επιχειρηματικές συνεργασίες σε όλον τον κόσμο, μία εκ των οποίων αποτελεί η πιθανή εξαγορά από τη Eurofootball Ltd της εταιρείας Eurobet η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της Βουλγαρίας. Στα πλαίσια της διερεύνησης της αγοράς αυτής εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και η συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Βουλγαρία. Είναι όμως αυτονόητο ότι η παροχή της σχετικής έγκρισης δεν προκαθορίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας σχετικά με την επίτευξη ή μη συμφωνίας για την πιθανή εξαγορά της Eurobet .
Σε περίπτωση στην οποία ολοκληρωθεί η εξαγορά, η INTRALOT θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.