Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α (18/10/2006)

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 49460/18.10.2006 επιστολή σας και σε συνέχεια της απάντησής μας στην από 49127/16.10.2006 επιστολής σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με τη Λοταρία της Μόσχας απαντούμε τα εξής:
Η λοταρία της Μόσχας έχει διακόψει τις κληρώσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου 2005. Στο διάστημα αυτό η Εταιρία απεκόμισε χρήσιμα συμπεράσματα και εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών στη Ρωσική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Οι οικονομικές και επιχειρηματικές επιπτώσεις από τη διακοπή του έργου είναι ασήμαντες για τα οικονομικά μεγέθη της INTRALOT.
Σημειώνεται ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση περί τροποποίησης του επιχειρηματικού σχήματος που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό για τη λειτουργία της Λοταρίας της Μόσχας ούτε έχουν οριστικοποιηθεί στρατηγικές συμμαχίες σχετικά με την επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στην Ρωσία για το σύνολο της ρωσικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
H INTRALOT αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρίες ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών & διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών και προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων και video lottery, η εμπειρία της στα αθλητικά παιχνίδια και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με 37 θυγατρικές, 8 γραφεία αντιπροσωπείας με πάνω από 3,600 εργαζομένους και με έσοδα €523 εκατ. το 2005 και €700(Ε) εκατ. το 2006, η εταιρία κυριαρχεί στην αγορά της Ευρώπης, κατέχει σημαντική θέση στη Ν. Αμερική και έχει παρουσία στη Β. Αμερική, Ασία, Αφρική και Ωκεανία.