ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Χ.Α (27/09/2006)

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 46455/26.9.2006 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με την είσοδο της Εταιρείας μας στην αγορά των καζίνο απαντούμε τα εξής:
Η INTRALOT όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει, έχει υλοποιήσει και συνεχώς αναπτύσσει εφαρμογές, παιχνίδια και συστήματα τα οποία απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών, και στην αγορά των καζίνο. Η εταιρεία εκτιμά ότι εντός του 2007 θα ξεκινήσει την προσέγγιση εταιριών του κλάδου διεθνώς με σκοπό την πώληση συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σε καζίνο.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 46455/26.9.2006 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με την είσοδο της Εταιρείας μας στην αγορά των καζίνο απαντούμε τα εξής:
Η INTRALOT όπως έχει ήδη γνωστοποιήσει, έχει υλοποιήσει και συνεχώς αναπτύσσει εφαρμογές, παιχνίδια και συστήματα τα οποία απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών, και στην αγορά των καζίνο. Η εταιρεία εκτιμά ότι εντός του 2007 θα ξεκινήσει την προσέγγιση εταιριών του κλάδου διεθνώς με σκοπό την πώληση συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σε καζίνο.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.