Απάντηση σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (10/09/2007)

Σχετικά με ερώτημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της επιστολής του με αριθμό πρωτοκόλλου 37754/06.09.2007 και σύμφωνα με τα άρθρα 281 & 285 του κανονισμού του ΧΑ, η Εταιρεία απαντά ότι δεν υφίσταται αξίωση αποζημίωσης ύψους 5,28 εκατ. ευρώ από τον Πολωνικό κρατικό οργανισμό Polski Monopol Loteryiny (PML), όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου. Επιπλέον, η Εταιρία υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από τη συνεργασία με τo PML αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% των εσόδων μας στην Πολωνία ενώ το υπόλοιπο 99% των εσόδων προέρχονται από τη θυγατρική μας Totolotek η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο διοργανωτή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης στη χώρα αυτή.