Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1048/2019 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (δ.τ. «IntraLOT»), σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1048/14.03.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου, ενδεικτικά δε δημοσιεύματος της ιστοσελίδας «Εuro2day» με τίτλο «Σχέδιο συγχώνευσης των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου Intracom σε μία» και “Bankingnews” με τίτλο «Πέπλο μυστηρίου» γύρω από το ράλι των μετοχών του Κόκκαλη – Οι φήμες και τα θεμελιώδη», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα υπόψη δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Λόγω της πληθώρας των δημοσιευμάτων που ασχολούνται με την Εταιρεία, η INTRALOT, προς προστασία του επενδυτικού κοινού αλλά και σε ανταπόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοινό δείχνει σε αυτήν, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις της, διαβεβαιώνει ότι προβαίνει πάραυτα σε προσήκουσα δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις, η δημοσιοποίηση των οποίων εύλογα αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.