ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014)

INTRALOT ANNOUNCES NINE MONTH 2014 FINANCIAL RESULTS

 

Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

 

Πρόσκληση για Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, 2014

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Financial Officer, ο κ. Νικόλαος Παυλάκης, GroupTax& AccountingDirectorκαι ο κ. Ηλίας Αθανασίου, Group IRDirector, θα απευθυνθούν στους αναλυτές και στους θεσμικούς επενδυτές της INTRALOTγια να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το γ’ τρίμηνο του 2014 - τα οποία θα αποσταλούν μέσω e-mailστην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα (www.intralot.com) και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, - καθώς και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας.

 

 

ΑΤΖΕΝΤΑ:                                                  Σύντομη Παρουσίαση

                                                                  Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Λεπτομέρειες Τηλεφωνικής Συνδιάσκεψης

Ημερομηνία: Δευτέρα 10Νοεμβρίου,2014

Ώρα: Ελλάδα 17:00 - Αγγλία 15:00 - CET16:00 - ΗΠΑ 10:00 (Ανατολική Ακτή)

                                    Τηλ. Συνδιάσκεψης   Ελλάδα                       +30 211 180 2000

                                    Τηλ. Συνδιάσκεψης   Ελλάδα                       + 30 210 94 60 800

                                    Τηλ. Συνδιάσκεψης   Αγγλία                        + 44 (0) 800 368 1063 

                                    Τηλ. Συνδιάσκεψης   ΗΠΑ                           + 1 866 288 9315

                                   

Σας προτείνουμε να καλέσετε τα παραπάνω τηλέφωνα 5 με 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

 

Λεπτομέρειες ζωντανής μετάδοσης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη μέσω webcastσε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω του εξής συνδέσμου: http://services.choruscall.eu/links/intralot14Q3.html

 

Αναμετάδοση Συνδιάσκεψης

Θα υπάρξει αναμετάδοση της συνδιάσκεψης από τις 19:00 (ώρα Ελλάδος) 10/11/2014 έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 21/11/2014.

Παρακαλώ καλέστε στους παρακάτω αριθμούς και τον ΚΩΔΙΚΟ (PINCODE):  059 #  από τονικό τηλέφωνο (touch-tonetelephone):

Ψηφιακή Αναμετάδοση Αγγλία: + 44 (0) 203 0595874

Ψηφιακή Αναμετάδοση ΗΠΑ: + 1 866 288 9317

Ψηφιακή Αναμετάδοση Ελλάδα: +30 210 94 60 929

 

Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ηλία Αθανασίου, INTRALOTIR, τηλ.:(+30) 210- 6156000ή με την ChorusCallHellasS.A., TeleconferencingServicesProvider, τηλ. (+30) 210- 94 27 300.

Conference Call Invitation for Monday, 10th November, 2014

 

Constantinos Antonopoulos, Chief Executive Officer, Antonios Kerastaris, Group Chief Financial Officer, Nikolaos Pavlakis, Group Tax & Accounting Director & Elias Athanasiou, Group IR Director, will address INTRALOT’s analysts and institutional investors to present the Company’s Nine Month 2014 results - to be released via e-mail on the ATHEX website (www.helex.gr), will be posted on the company’s website (www.intralot.com) and will be published in local newspapers on Monday, 10th November, 2014 - as well as to discuss the latest developments at the Company.

 

AGENDA:  Brief Presentation -Question and Answer Session

 

CONFERENCE CALL DETAILS

Date: Monday, 10th November 2014

Time: Greek time 17:00 - UK time 15:00 - CET 16:00 - USA time 10:00 (East Coast Line)

                                    Conference Phone GR                                    +30 211 180 2000

                                    Conference Phone GR                                    + 30 210 94 60 800

                                    Conference Phone GB                                    + 44 (0) 800 368 1063

                                    Conference Phone US                                    + 1 866 288 9315

   We recommend that you call any of the above numbers 5 to 10 minutes  before the conference call is scheduled to start.       

 

 

LIVE WEBCAST DETAILS

The conference call will be available via webcast in real time over the Internet and you may join by linking at the internet site:http://services.choruscall.eu/links/intralot14Q3.html

DIGITAL PLAYBACK

There will be a digital playback on the 10th November 2014 at 19:00(GR Time).

This Service will be available until the end of the business day of 21th November 2014.

Please dial the following numbers and the PIN CODE:  059 #from a touch-tone telephone

Digital Playback UK: + 44 (0) 203 0595874

Digital Playback US: + 1 866 288 9317

Digital Playback GR: +30 210 94 60 929

 

In case you need further information, please contact Intralot IR, Mr. Elias Athanasiou, at the telephone number:+30–210-6156000or Chorus Call Hellas S.A., our Teleconferencing Services Provider, Tel. +30–210-94 27 300.