Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας

Η INTRALOT ανακοινώνει, κατόπιν της από 15.10.2020 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, την εκλογή του κου Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου ως προσωρινού Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, σε αντικατάσταση του αποθανόντος Σωτήριου Φίλου του Νικολάου. Ο κ. Ιωάννης Τσούμας, πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, περί ανεξαρτήτου μέλους. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Χρήστος Κ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος,  Εκτελεστικό Μέλος.

Αλέξανδρος – Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Επίσης, ο κ. Ιωάννης Τσούμας εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση του ως άνω εκλιπόντος, σύμφωνα με τον Ν. 4419/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης αποτελείται πλέον από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη. Η Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης όρισε τον κ. Ιωάννη Τσούμα ως Πρόεδρό της καθώς πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 42 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά, Με περίπου 3,800 εργαζομένους το 2019, η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και στηρίζει τον σκοπό τους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς, Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει άριστη τεχνολογία σε όλον τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών, που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία του παίκτη, Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard».

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director
Τηλ.: +30 2106156000, Φαξ: +30 2106106800, email: press_office@intralot.com