Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η INTRALOT, σε συνέχεια της από 13ης Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί την, κατά την ίδια ημέρα, ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, ως εξής:

 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

Αλέξανδρος – Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Χρήστος Κ. Δημητριάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος