Δελτίο Τύπου: H INTRALOT ανακοινώνει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Οργανόγραμμα