Δελτίο Τύπου: H INTRALOT ολοκληρώνει με επιτυχία τη μετάβαση του κεντρικού συστήματος της κρατικής Λοταρίας της British Columbia στο cloud οικοσύστημα LotosX Omni