Δελτίο Τύπου: η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2022