Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του 2020