Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up