ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ INTRALOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ INTRALOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

13 Σεπτεμβρίου 2018

Η υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα ήταν ευρέως αναμενόμενη με βάση την τεχνική ανάλυση και μεθοδολογία αξιολογήσεων εστιάζοντας σε συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες ωστόσο εξελίσσονται με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας μας. Κατά συνέπεια η νέα βαθμίδα αξιολόγησης δεν αντανακλά ποιοτικές αλλαγές ή αποκλίσεις από το επιχειρηματικό μας σχέδιο.
Τα μεγέθη που σχετίζονται με αυξημένο κόστος επενδύσεων και οι λόγοι για την καθυστέρηση στην απομόχλευση έχουν επικοινωνηθεί έγκαιρα με διαφάνεια κατά τις παρουσιάσεις σε επενδυτές και στα δημοσιευμένα στοιχεία. Η Moody’s αναγνωρίζει τη σημασία των περιουσιακών στοιχείων στην Ιταλία για τη διαδικασία απομόχλευσης, κατά συνέπεια η INTRALOT διατηρεί τη δυνατότητα να εκπληρώσει το στόχο στη βέλτιστη χρονική συγκυρία. Είναι διαθέσιμες επιπλέον πιστωτικές γραμμές με σημαντικό περιθώριο (headroom) σε σχέση με τις παραμέτρους δοκιμασίας. Όπως έχει αναλυθεί εκτενώς στην τελευταία τηλεδιάσκεψη, το πολύ αυξημένο κόστος επενδύσεων του 2018 κατευθύνεται σε έργα που θα αποφέρουν σημαντικές αποδόσεις μόλις το 2019 από ήδη συμβολαιοποιημένα έσοδα.
Το αρνητικό κλίμα στις αναδυόμενες αγορές και τα συναλλάγματα επιδρούν στις αξιολογήσεις όπως είναι φυσικό, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι καθώς τα ονομαστικά ποσοστά υποτιμήσεων αντισταθμίζονται σημαντικά από οργανική ανάπτυξη και πληθωριστικές διορθώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα θετικοί για την Τουρκία με βάση τις επιδόσεις μας (31% αύξηση εσόδων σε σταθερές τιμές συναλλάγματος στο Α εξάμηνο του 2018) καθώς και πρόσφατες ρυθμιστικές αλλαγές: ο νέος νόμος που αυξάνει τις αποδόσεις στο αθλητικό στοίχημα από 50% σε 70% αναμένεται να δημιουργήσει εκρηκτική αύξηση εσόδων τόσο στο επίγειο όσο και στο διαδικτυακό παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μέρος από τα συνολικά διαθέσιμα €195 εκ. είναι σε σκληρά νομίσματα και δεν εκτίθενται σημαντικά σε συναλλαγματικούς κινδύνους
Είμαστε ιδιαίτερα θετικοί για το μέλλον της δραστηριότητας στις ΗΠΑ δεδομένων των πρόσφατων ρυθμιστικών αλλαγών στο αθλητικό στοίχημα.

 

 

INTRALOT

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 52 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €1,1 δις και περίπου 5.100 εργαζομένους (3.100 εκ των οποίων σε θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο βιώσιμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μια ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών με ελκυστικό περιεχόμενο σε όλα τα κανάλια διανομής, τόσο διαδραστικά όσο και λιανικής. Για τις διεθνείς δραστηριότητές της η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Κo. Χρυσόστομο Σφάτο, Group Director Corporate Affairs, email: sfatos@INTRALOT.com ή

Τηλέφωνο: +30-210 6156000, Φαξ: +30-210 6106800, www.INTRALOT.com