ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.3845/2010

H INTRALOT ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3845/2010 η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε σε όλες τις εταιρίες με κέρδη άνω των 100.000€ για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ανέρχεται για την Εταιρία σε 4,85 εκατ. ευρώ και συνολικά για τον Όμιλο σε € 5,27 εκατ.

Τα ποσά της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθούν μετά τη λήψη του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και θα επιβαρύνουν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης του 2010.