Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2019

Η INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Α΄ Τρίμηνο του 2019 θα αποσταλούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα (www.intralot.com) σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.