Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος