Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας