Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: H INTRALOT ΣΥΝΕΧΙΖΕI TΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ - ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

“Η INTRALOT έχει κατορθώσει να εδραιώσει την παρουσία της διεθνώς ως η ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας υιοθετήσει ένα ανθεκτικό και ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο προσαρμόζεται στα διαφορετικά περιβάλλοντα των χωρών όπου δραστηριοποιείται, και βασιζόμενη στην εκτενή λειτουργική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει σε όλον τον κόσμο. Πλέον εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων έργων της εταιρείας και την επιλεκτική επέκταση της σε γεωγραφικές περιοχές και σε τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών που συνάδουν με τους στόχους που έχουμε θέσει. Τα θετικά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2012 και του Α’ τριμήνου του 2013 αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, όσον αφορά στην υλοποίηση της στρατηγικής μας”, δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Αντωνόπουλος προσέθεσε: “Παρακολουθούμε στενά όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς, δίνοντας έμφαση στις συνέργιες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και την νομιμοποίηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στις ΗΠΑ, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις αποκλειστικών αδειών, καθώς και την απελευθέρωση της αγοράς στην Ευρώπη και τη νομιμοποίηση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ασία. Τα επόμενα χρόνια, η INTRALOT θα διατηρήσει την ηγέτιδα θέση της, όσον αφορά στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων, συνεχίζοντας να καθορίζει τις τάσεις της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Ταυτόχρονα, η INTRALOT θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική της θέση δίνοντας έμφαση στη συνέχιση της βελτίωσης των ταμειακών ροών και της οικονομικής απόδοσης όλων των υφιστάμενων έργων.”

Το 2012 τα Έσοδα του Ομίλου έφθασαν τα €1,4 δισ. σημειώνοντας αύξηση 14,3%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,4% φθάνοντας τα €177,5 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EAT-am) διαμορφώθηκαν στα €6,1 εκατ. και τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (adjusted EAT-am) διαμορφώθηκαν στα €16,5 εκατ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές της Εταιρείας το 2012 σημείωσαν αύξηση 39%, φθάνοντας τα €114 εκατ.

INTRALOT

H INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε 56 κράτη και πολιτείες, με περισσότερους από 5.500 εργαζομένους και με έσοδα €1,4 δισ. το 2012, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κα. Πέρσα Καρτσώλη, Head of Corporate and Public Relations, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: kartsoli@intralot.com - www.intralot.com