ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ INTRALOT ΓΙΑ ΤΟ 2012

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012: Αποστολή μέσω e-mail προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2011.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012: Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2011.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Πέμπτη 17 Μαΐου 2012: Ημέρα τελευταίας διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα μερίσματος.

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2011.

Τρίτη 22 Μαΐου 2012: Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2011 – Record Date.

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012: Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πληρώτριας τράπεζας. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.