Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου INTRALOT ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής