Διεθνής πιστοποίηση για την INTRALOT

Η Παγκόσμια Γραμμή Υποστήριξης της επιχειρησιακής μονάδας της INTRALOT “Global Support Services” ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Customer Contact Association (CCA) Global Standard©, όπως αποφάνθηκε η Lloyd’s.

Το CCA Global Standard© έχει σχεδιαστεί, για να παρέχει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής υποστήριξης πελατών και η INTRALOT είναι μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Οι αρχές του CCA Global Standard© καλύπτουν σημαντικές επιχειρηματικές πτυχές, όπως την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εσωτερική επικοινωνία και την επίλυση διαφορών, τη συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις (π.χ. Προστασία Δεδομένων, Υγεία και Ασφάλεια, Ίσες Ευκαιρίες), τις διαδικασίες επικοινωνίας με τους πελάτες και την επίβλεψη του επιπέδου απόδοσης.

Η Πιστοποίηση διασφαλίζει σαφώς καθορισμένες λειτουργίες και διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Η ετήσια αξιολόγηση που πραγματοποιείται συντελεί στη διαρκή βελτίωση της απόδοσης.

Την πιστοποίηση έλαβε η επιχειρησιακή μονάδα “Global Support Services” της INTRALOT, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σχεδιασμένες ειδικά για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η επιχειρησιακή μονάδα Global Support Services, μέσω του έμπειρου προσωπικού της, της σημαντικής τεχνογνωσίας και της πρωτοποριακής τεχνολογίας της, παρέχει υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν: ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών, διαχείριση έργων, συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και μία Παγκόσμια Γραμμή Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο.

Σχολιάζοντας την πιστοποίηση, ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Συστημάτων της INTRALOT δήλωσε: “Η Πιστοποίηση του CCA Global Standard© αποδεικνύει τη δέσμευση, αλλά και το ζήλο της INTRALOT να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της και να παρουσιάζει ολοένα καλύτερες πρακτικές, σύμφωνα με την φιλοσοφία της στο κέντρο της οποίας βρίσκεται πάντα ο πελάτης. Αυτή η πιστοποίηση δίνει στην INTRALOT τα διαπιστευτήρια για να γίνει μέλος μίας ομάδας κορυφαίων εταιρειών, των οποίων οι υπηρεσίες προς τους πελάτες τους χαρακτηρίζονται από συνέπεια, αποτελεσματικότητα και διαρκή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση.”

Το CCA ιδρύθηκε το 1996 και αναγνωρίζεται σήμερα ως η ηγέτιδα Ένωση που εκπροσωπεί τον τομέα των call centres. Ως μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει πάνω από 600 μέλη τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Το CCA εγκαινίασε το Νοέμβριο του 2000 το ‘Standard Framework for Best Practice©’, το οποίο αποτελεί έναν οδηγό για την υποστήριξη και ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών που διασφαλίζουν βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη ικανοποίηση των πελατών. Η βασική αρχή του ‘Standard Framework’ είναι “ευτυχισμένο και ικανοποιημένο προσωπικό εξυπηρετεί ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες”.