Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (24/01/2007)

Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Φαρρή Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου, Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Φαρρής Κωνσταντίνος την 22.01.2007 προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 24.800,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Μουμούρη Χρήστου του Σπυρίδωνος, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Μουμούρης Χρήστος την 22.01.2007 προέβη σε πώληση 5.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 148.048,36 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κρεμμυδά Δημήτριου του Σπυρίδωνος, Νομικού Συμβούλου της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κρεμμυδάς Δημήτριος την 22.01.2007 προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 141.576,48 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Αθανασίου Ηλία του Αθανασίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Αθανασίου Ηλίας την 22.01.2007 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 28.380,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 22.01.2007 προέβη σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 100.000,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Λάζαρου Ιωάννη του Απόστολου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Λάζαρος Ιωάννης την 22.01.2007 προέβη σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 24.907,33 ευρώ.