Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών (26/02/2007)

Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Δήμου Αντωνίου του Στυλιανού, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Δήμος Αντώνιος την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 54.200,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.340,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Μπορονικολού Ανδρέα του Ιωάννη, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Μπορονικολός Ανδρέας την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.592,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Τζάνογλου Μιχαήλ του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τζάνογλος Μιχαήλ την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 80.460,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Χρονά Αθανασίου του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Χρονάς Αθανάσιος την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.620,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Μαυρουδή Φώτιου του Θρασύβουλου, Μέλους του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Μαυρουδής Φώτιος την 23.02.2007 προέβη σε πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 107.240,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 23.02.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 20.02.2007 προέβη σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 53.120,00 ευρώ.