Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17ης Απριλίου 2019, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 17.04.2019 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
 3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,
 4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
 5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου,
 7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,
 8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
 9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

 

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

 1. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,
 2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και
 3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

 

Επίσης εκλέχθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4419/2017, που θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2019 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 

 1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.