ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.3556/2007 (11/06/2012)

Η INTRALOT ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι η εταιρία AMERIPRISE FINANCIAL INC. (USA) γνωστοποίησε στην εταιρεία την 11.6.2012, ότι στις 6.6.2012 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να κατέλθει του 5,00%.

Η εταιρεία AMERIPRISE FINANCIAL INC., σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, προέβη σε αυτή τη γνωστοποίηση και εκ μέρους των θυγατρικών εταιριών της «COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS LLC» και «COLUMBIA WAGNER ASSET MANAGEMENT LLC», σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 13 του Ν.3556/2007