Γνωστοποίηση συναλλαγής (27/04/2006)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία DEUTSCHE BANK AG με επιστολή της, μας γνωστοποίησε ότι στις 18.04.2006 οι θυγατρικές της εταιρίες DWS INVESTMENT GmbH και DWS POLSKA TFI SA προέβησαν σε αγορά μετοχών της INTRALOT, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της DEUTSCHE BANK AG επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας μας να αυξηθεί από 4,87% σε 5,01%.
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται οι συμμετοχές των εταιριών: DEUTSCHE BANK AG (ποσοστό 0,01%), DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT GmbH (ποσοστό 0,001%), DWS INVESTMENT GmbH (ποσοστό 4,97%), DWS INVESTMENT (Austria) GmbH (ποσοστό 0,01%) και DWS POLSKA TFI SA (ποσοστό 0,02%).