Γνωστοποίηση συναλλαγών (17/01/2007)

Σε συνέχεια της από 16.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Αθανασίου Ηλία του Αθανασίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Αθανασίου Ηλίας την 15.01.2007 προέβη σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.900,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 16.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κολιού Γεωργίου του Μιχαήλ, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κολιός Γεώργιος την 15.01.2007 προέβη σε πώληση 550 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 15.235,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 16.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 15.01.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.544,00 ευρώ.