Γνωστοποίηση συναλλαγών (18/01/2007)

Σε συνέχεια της από 17.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Ζαχαράκη Ιωάννη του Νικήτα, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης την 16.01.2007 προέβη σε πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 5.536,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 17.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Τσιλίδη Αργύρη του Δημητρίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Τσιλίδης Αργύρης την 16.01.2007 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 82.930,00 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 17.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Αθανασίου Ηλία του Αθανασίου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Αθανασίου Ηλίας την 16.01.2007 προέβη σε πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 110.430,60 ευρώ.

• Σε συνέχεια της από 17.01.2007 γνωστοποίησης του κ. Κονδύλη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή της INTRALOT , η εταιρεία γνωστοποιεί ότι ο κ. Κονδύλης Γεώργιος την 16.01.2007 προέβη σε πώληση 2.196 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 60.725,28 ευρώ.