Η INTRALOT ανακοινώνει δεσμευτική συμφωνία για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου