Η INTRALOT Ανακοινώνει την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε Σώμα Κατόπιν Παραιτήσεως Mη Εκτελεστικού Μέλους

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 18η Ιανουαρίου 2021, αποφασίσθηκε η ανασυγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

 

  1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Νικόλαος Ηλ. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Φώτιος Λ. Κωνσταντέλλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  6. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Η ως άνω ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Χρήστου Δημητριάδη από τα καθήκοντά του ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 αναφορικά με τον αριθμό των μη εκτελεστικών και των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με εξαετή θητεία από την 17.12.2020.