Η INTRALOT ανακοινώνει την επέκταση λήξης δανείου της Intralot, Inc. κατά ένα έτος

Η Intralot ανακοινώνει ότι η λήξη του δανείου που έχει υπογράψει στις 28 Ιουλίου 2022 η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε για ένα επιπλέον έτος. Το ως άνω δάνειο πλέον λήγει στις 27 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι όροι του παραμένουν ως έχουν.