Η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του μεριδίου της στην INTRALOT do Brasil

Η INTRALOT, σε συνέχεια της από 14.5.2021 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της 80% στην Intralot do Brazil στην SAGA, με το καθαρό τίμημα να ανέρχεται σε €700.000 (επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ).