Η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Ομολογιούχους