Η INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG θα αποπληρώσει €126 εκ Ομολογιών λήξης 2024 στις 14 Νοεμβρίου 2023