Η INTRALOT ολοκληρώνει την απόκτηση μετοχών της Intralot US Securities B.V. από μετόχους μειοψηφίας