Ημερομηνία δημοσίευσης για τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2021

Η εταιρεία INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2021 θα αποσταλούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα (www.intralot.com) την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.