Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 παρ.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2009 διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ): Αποστολή μέσω e-mail προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Τρίτη 31 Μαρτίου 2009: Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 1/1-31/12/2008.
Τρίτη 31 Μαρτίου 2009: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Τρίτη 5 Μαΐου 2009: Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Τρίτη 12 Μαΐου 2009: Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2008
Πέμπτη 14 Μαΐου 2009: Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2008 – Record Date*
Τετάρτη 20 Μαΐου 2009: Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω πληρώτριας τράπεζας. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την Εταιρεία.
* Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία αποκοπής είναι πριν την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Εταιρείας.