Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2009

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ 16,5% ΣΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Η INTRALOT, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 12μηνου 2009, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2009 είναι τα ακόλουθα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT για τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν €903,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση 16,1%, σε σχέση με το 2008. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €167,9 εκατ. Τα μη προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €154,4 εκατ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am) διαμορφώθηκαν στα €73,9 εκατ., ενώ τα μη προσαρμοσμένα στα €49,8 εκατ.

Το Δ’ Τρίμηνο του έτους ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT ήταν €223 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €36,9 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am) διαμορφώθηκαν στα €16,1 εκατ.σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2008.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2009 ήταν €151,6 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA)διαμορφώθηκαν στα €25,5 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων (EAT) έφτασαν τα €1,8 εκατ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2009, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σημείωσε: “Η INTRALOT παρουσίασε εξαιρετικές ταμειακές ροές το 2009 δεδομένου ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις €176 εκ., πλήρωσε μερίσματα €62,5 εκ. στους μετόχους της INTRALOT και μετόχους μειοψηφίας, διαμορφώνοντας τις συνολικές ταμειακές εκροές στα €238,5 εκ. Από την άλλη, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε μόνο κατά €65,4 εκ. μέσα στο έτος, φτάνοντας τα €253,5 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε έναν πολύ υγιή δείκτη 1,5 φορές το EBITDA μας. Πιο συγκεκριμένα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά €10,4 εκ. για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, όταν η Εταιρεία ξεκίνησε να αναλαμβάνει ένα αυξανόμενο αριθμό σημαντικών έργων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μείωση πραγματοποιήθηκε παρόλο που η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €37,8 εκ. εντός του Δ’ τριμήνου και τα μερίσματα που πληρώθηκαν ανήλθαν στα €5,2 εκ., φτάνοντας συνολικά τα €43 εκ. ταμειακών εκροών, παρουσιάζοντας επομένως σημαντική βελτίωση, όσον αφορά στις ταμειακές ροές.

Παρά την επιβράδυνση των εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στην παγκόσμια οικονομική κρίση, η Εταιρεία κατάφερε να συμπιέσει τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης περίπου στα €10 εκ. το 2009 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος δίνοντας ώθηση στα περιθώρια κέρδους της. Το περιθώριο καθαρών κερδών διαμορφώθηκε σε 7,2% στο Δ’ τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το 5,1% το Δ’ τρίμηνο του 2008. Η βελτίωση στα περιθώρια κέρδους γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι τα έσοδα έπεσαν κατά 18,3% το Δ’ τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο το 2008, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,5% για τις αντίστοιχες περιόδους.

Όσον αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, η Εταιρεία προχώρησε σε δύο σημαντικές εξαγορές, της εταιρείας CyberArts, με έδρα στη Silicon Valley, που διαθέτει πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και της SVL, διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών στην Τζαμάικα. Και οι δύο εξαγορές έχουν στρατηγική σημασία για τον Όμιλο: Η Cyber Arts επειδή αποτελεί σημαντικό μέσο για να διεισδύσουμε στην προσοδοφόρα αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και η SVL επειδή αποτελεί κυρίαρχο παίκτη στην Τζαμάικα και την ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής.

Επιπλέον, η INTRALOT υπέγραψε σημαντικά συμβόλαια στο Αζερμπαϊτζάν, στην Πολιτεία Minas Gerais στη Βραζιλία, στην Ιταλία με το διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών Sisal και πρόσφατα στο Μαρόκο.

Η INTRALOT παρακολουθεί επίσης ευκαιρίες, όπως την εκχώρηση λειτουργίας σε ιδιώτες της λοταρίας του Ιλινόις, άλλες ευκαιρίες στις ΗΠΑ σχετικά με το διαδικτυακό πόκερ και την επερχόμενη απελευθέρωση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη Γαλλία, ανάμεσα σε άλλες.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2010, μέρισμα 15 λεπτών ανά μετοχή (€0,15), το οποίο αντιστοιχεί σε μία σημαντική μερισματική απόδοση της τάξης του 4,3% βάσει της χθεσινής τιμής κλεισίματος της μετοχής.

Πιστεύουμε ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ειδικά συγκρινόμενη με αυτή των ανταγωνιστών μας, το αποδεδειγμένο ρεκόρ επιτυχιών διεθνώς και το αυξανόμενο ανεκτέλεστο έργο στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, μας θέτουν σε πλεονεκτική θέση, όσον αφορά τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.”