Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5 ΔΙΣ._ΑΥΞΗΣΗ EBITDA 9,7%

Η INTRALOT, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 12μηνου 2013, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT το 2013 αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2012, φτάνοντας τα €1.539,4 δισ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους €80,1εκατ. διαμορφώθηκε στα €1.619,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση 17,9% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 9,7%, φτάνοντας τα €194,8 εκατ. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €8,9 εκατ. τα EBITDA ανήλθαν σε €203,7εκατ., σημειώνοντας αύξηση 14,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €53,6 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EAT-am) διαμορφώθηκαν στα €-4,6 εκατ., επηρεασμένα από συναλλαγματικές διαφορές ύψους €10,7εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ανήλθαν στα €81,3 εκατ. το 12μηνο του 2013. Οι Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις για την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά €30.7εκατ. σε σχέση με το 9μηνο του 2013 και ανήλθαν σε €397.2εκατ., κυρίως λόγω βελτιωμένων λειτουργικών ταμειακών ροών και επενδύσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών στις ταμειακές ροές για το 2013 ήταν €22,6εκατ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2013 αυξήθηκε κατά 8,1% φτάνοντας τα €150,9 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) αυξήθηκαν κατά 5,8% φτάνοντας τα €23,1 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων (EAT) διαμορφώθηκαν στα €-0,1 εκατ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σημείωσε: “Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς κερδίσαμε αρκετά νέα έργα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία και ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Επιπλέον, παρουσιάσαμε καινοτόμα προϊόντα τόσο για επίγεια όσο και διαδραστικά τυχερά παιχνίδια, όπως τα Mobile Lottery, Virtual Games, Multi-channel Lottery, DreamTouch, iGEM και DeepStack Casino.

Το 2013 η INTRALOT κατάφερε να σημειώσει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου θα ήθελα να σχολιάσω το μέλλον και τις βασικές προτεραιότητές μας εστιάζοντας στην πρόσφατη αναδιοργάνωση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Boston Consulting Group.

Μετά από πολλά χρόνια επιτυχιών και ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, αποφασίσαμε να ενοποιήσουμε τις διεθνείς λειτουργίες της εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και την τεχνολογία μας, προκειμένου να δημιουργήσαμε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δομή.

H νέα οργανωτική δομή του Ομίλου έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες: τα Προϊόντα & Υπηρεσίες, τις Διεθνείς Δραστηριότητες & Πωλήσεις, την Τεχνολογία και τα Οικονομικά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, αξιοποιώντας την αριστεία από την μια περιοχή στην άλλη και να προωθήσουμε την καινοτομία σε όλο το φάσμα της εταιρείας, ενοποιώντας την τεχνολογία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πρωταρχικοί μας στόχοι παραμένουν η ικανοποίηση των πελατών μας, η αύξηση της αξίας προς τους μετόχους μας, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακος, καθώς γινόμαστε πιο καινοτόμοι και κεφαλαιοποιούμε την υπάρχουσα παγκόσμια παρουσία μας.

Η INTRALOT, με παρουσία σε 57 κράτη και 84 συμβόλαια παγκοσμίως είναι πολύ καλά τοποθετημένη προκειμένου να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα έργα της, αλλά και να διεκδικήσει νέα συμβόλαια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που διαρκώς εξελίσσεται, με πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ρυθμιστικές αλλαγές. Είμαστε τοποθετημένοι σωστά προκειμένου να επωφεληθούμε και να παράγουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους κοινωνικούς μας εταίρους. Είμαι βέβαιος ότι το νέο πολυσυμμετοχικό μοντέλο οργάνωσης της εταιρείας θα βάλει τον Όμιλο INTRALOT σε μία νέα τροχιά ανάπτυξης και επιτυχίας.“

 

INTRALOT

H INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε 57 κράτη και πολιτείες, με περισσότερους από 5.700 εργαζομένους και με έσοδα €1,54 δισ. το 2013, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κα. Πέρσα Καρτσώλη, Head of Corporate and Public Relations, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: kartsoli@intralot.com - www.intralot.com