Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2014: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ €1,85 ΔΙΣ. 17,3% ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η INTRALOT, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 12μηνου 2014, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT το 2014 αυξήθηκε κατά 20,4% σε σύγκριση με το 2013, φτάνοντας τα €1.853,2 εκατ. από €1.539,4, αυξημένος κατά €313,7 εκατ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους €82,0 εκατ. διαμορφώθηκε στα €1.935,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 25,7% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση 10,0%, φτάνοντας τα €175,4 εκατ. και προσαρμοσμένα σε απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 10,1 εκατ. έφτασαν τα €185,6 εκατ., μία μείωση 10,1%. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €13,0 εκατ. τα EBITDA έφτασαν το 2014 τα €188,4 εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα €36,5 εκατ., μειωμένα κατά 31,8%. Προσαρμοσμένα σε απομειώσεις και προβλέψεις ύψους €11,7 εκατ. τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 28,4% στα €48,2 εκατ. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €12,5 εκατ., τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €49,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση 8,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο διαμορφώθηκαν σε €-49,5 εκατ., ενώ προσαρμοσμένα σε απομειώσεις και προβλέψεις ύψους €9,9 εκατ., έφτασαν τα € -39,6 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ανήλθαν στα €95,4 εκατ. το 12μηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€81,3 εκατ.). Οι Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις για την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά €19,9 εκατ. σε σχέση με το 9μηνο του 2014 (€401,3 εκατ.) και διαμορφώθηκαν στα €381,4 εκατ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2014 μειώθηκε κατά 43,2% φτάνοντας τα €85,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) μειώθηκαν κατά 13,3% φτάνοντας τα €20,1 εκατ. από €23,1 εκατ. το 2013. Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) μειώθηκαν στα €-11,0 εκατ. από €-0,1 εκατ. το 2013.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: “Το 2014 η INTRALOT  εστίασε στη δημιουργία ταμειακών ροών που οδήγησαν στη βελτίωση της καθαρής δανειακής της θέσης κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αύξησε τις πωλήσεις της και διατήρησε σχεδόν αμετάβλητο το EBITDA πριν την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών.

Αξίζουν να σημειωθούν δύο πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο των έργων μας: Στο Αζερμπαϊτζάν λάβαμε 10ετή αποκλειστική άδεια για την παροχή ιπποδρομιακού στοιχήματος, επιπλέον της άδειας που κατέχουμε για παροχή αθλητικού και κυνοδρομιακού στοιχήματος, μία κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση μας σε αυτήν την προσοδοφόρα αγορά. Επίσης, η υφιστάμενη αποκλειστική άδεια αθλητικού στοιχήματος επεκτάθηκε για μία πενταετία, έως το 2025. Και οι δύο εξελίξεις ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική μας να ακολουθήσουμε το μοντέλο λειτουργίας B2C. Τέλος, επεκτείναμε πρόσφατα για δύο επιπλέον έτη, μέχρι τον Αύγουστο του 2017, τα συμβόλαια υπηρεσιών εμπορικής διαχείρισης (facilities management) και μάρκετινγκ της εταιρείας μας για όλα τα παιχνίδια (περιλαμβανομένων των αριθμοπαιχνιδιών, των στιγμιαίων, του αθλητικού στοιχήματος και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών), που προσφέρουμε στο Μαρόκο, μία αγορά που παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Καθώς ο κλάδος τυχερών παιχνιδιών υφίσταται σημαντικές ρυθμιστικές και τεχνολογικές αλλαγές, μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεις και μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τον τελικό καταναλωτή μέσω του μοντέλου λειτουργίας B2C, η INTRALOT κατά τη διάρκεια του 2014 προχώρησε σε αναδιοργάνωση της δομής και της στρατηγικής της, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις του κλάδου της. Η στρατηγική της εταιρείας υπό τη νέα διοίκηση θα επικεντρωθεί στην επέκταση και ενίσχυση της προσφοράς των προϊόντων μας, την αυξανόμενη σημασία στον τελικό καταναλωτή και το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), καθώς και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των έργων μας. Η INTRALOT είναι έτοιμη να ηγηθεί των εξελίξεων στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται." 

INTRALOT
H INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε 57 κράτη και πολιτείες, με περίπου 5.400 εργαζομένους και με έσοδα €1,85 δισ. το 2014, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κα. Πέρσα Καρτσώλη, Group Director of Corporate Communications, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: kartsoli@intralot.com - www.intralot.com