Η INTRALOT ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015: ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, 12% ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η INTRALOT, η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOTαυξήθηκε κατά 12% φθάνοντας τα €499,4 εκατ. από €445,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένος κατά €53,7 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά €5,4 εκατ. (10,6%), στα €46,2 εκατ. και προσαρμοσμένα για κόστη αναδιοργάνωσης ύψους €0,6 εκατ.  και προβλέψεων €0,6 εκατ.  διαμορφώθηκαν στα €47,4 εκατ. Εξαιρουμένης της επίδρασης των συμβολαίων του ΟΠΑΠ και της Ρουμανίας, οι υπόλοιπες δραστηριότητες σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) το Α’ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στα €18,7 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο διαμορφώθηκαν στα €-8,9 εκατ. και εξαιρουμένων των συμβολαίων του ΟΠΑΠ και της Ρουμανίας, οι υπόλοιπες δραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 7,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές το Α’ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά €2,1 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και έφτασαν τα €6,4 εκατ. Οι Ταμειακές Ροές της περιόδου περιλαμβάνουν την επίδραση αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα τα υπόλοιπα προμηθευτών.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx)την περίοδο αυτήν ήταν €13,6 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των εκροών αναδιοργάνωσης και αλλαγής εγκαταστάσεων ύψους €1,1 εκατ., σε σύγκριση με €13,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Ο καθαρός δανεισμός κατά τις 31.03.2015 διαμορφώθηκε στα €393 εκατ., αυξημένος κατά €11,6 εκατ. σε σύγκριση με την 31.12.2014 (€381,4 εκατ.).

Αναφορικά στημητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 36,6% και διαμορφώθηκε στα €15,1 εκατ.Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν στα €-0,5 εκατ. από €7,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014, εξαιτίας των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τα συμβόλαια με ΟΠΑΠ και Ρουμανία, ενώ τακέρδη μετά από φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν στα€-1,0 εκατ. από €-1,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2014.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: “Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε κατά 12% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επέδειξαν ανθεκτικότητα παρά την άνιση σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, λόγω της αλλαγής του προηγούμενου συμβολαίου μας με τον ΟΠΑΠ και τον τερματισμό του συμβολαίου μας στη Ρουμανία, καθώς και τις ισχυρές πιέσεις από υψηλότερα του συνηθισμένου payouts. Εάν εξαιρέσουμε αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων μας ήταν ισχυρά ανοδικός σε όλες τις περιοχές που έχουμε παρουσία. Σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν σημαντικά αυτό το τρίμηνο, καθώς η πλειοψηφία των θυγατρικών μας σημείωσε σημαντική αύξηση, κατά περίπου 11% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ανανεώσαμε τα συμβόλαιά μας στην Ολλανδία, το Μαρόκο και το Αζερμπαϊτζάν και  συνεχίζουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου για βελτιστοποίηση των λειτουργιών μας.  Επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και βελτιώνουμε την εμπειρία του παίκτη, υιοθετώντας ένα μοντέλο αριστείας σε κάθε προϊόν, εστιάζοντας τη στρατηγική μας στο mobility, το περιεχόμενο παιχνιδιού (gamingcontent), την πλατφόρμα playerengagement, την πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και το Κεντρικό Σύστημα L10.

Η πορεία μας είναι σύμφωνη με τους στόχους μας για αύξηση των εσόδων τόσο από εν ισχύ έργα όσο και από νέα, ενώ παράλληλα εστιάζουμε στη βελτίωση της κερδοφορίας μας και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.”

INTRALOT

H INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. Με παρουσία σε 57 κράτη και πολιτείες, με περίπου 5.400 εργαζομένους και με έσοδα €1,85 δισ. το 2014, η INTRALOT έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα. Πέρσα Καρτσώλη, GroupDirectorofCorporateCommunications, τηλ. 210 61 56 000, φαξ. 210 61 06 800, email: kartsoli@intralot.com- www.intralot.com