Η INTRALOT ανακοινώνει αύξηση των Εσόδων (+20,6%) και των κερδών EBITDA (+4,3%) σε ετήσια βάση για το Α’ τρίμηνο του 2017

INTRALOT SA(RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOTGA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2017 με λήξη την 31η Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε:

«Η δυναμική αύξηση των εσόδων και η βελτίωση στην κερδοφορία κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 είναι απόρροια των στρατηγικών μας αποφάσεων να επικεντρωθούμε σε καίριας σημασίας αγορές καθώς και να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία δύο χρόνια αποτυπώνονται τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και σε επίπεδο ταμειακών ροών καθώς σημειώθηκε σημαντική βελτίωση σε ετήσια βάση. Η ανανεωμένη χρηματοοικονομική δομή και οι υγιείς λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας, μας επιτρέπουν να αποκομίσουμε τα οφέλη ενός χαμηλότερου κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού και να βελτιώσουμε την προοπτική της πιστοληπτικής μας ικανότητας από οίκους αξιολόγησης ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή μας για τις προοπτικές της εταιρείας».

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

o  O ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20,6% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016, διαμορφώνοντας έτσι τα συνολικά έσοδα για την περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου 2017 στα €367,9 εκατ.

o  Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την απόδοση του κύκλου εργασιών ανά περιοχή είναι:

€+32,1 εκατ. στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων στη Βουλγαρία (εν μέρει λόγω της ενσωμάτωσης της Eurobet) και την Πολωνία

€+16,5 εκατ. στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, μία αύξηση που οφείλεται στις πωλήσεις στη Τζαμάικα (βελτιωμένη απόδοση του χαρτοφυλακίου αριθμοπαιχνιδιών) και στο νέο συμβόλαιο της INTRALOT στη Χιλή γεγονός που αντιστάθμισε πλήρως το έλλειμμα που προέκυψε από δραστηριότητές μας στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου τζακπότ στην ιστορία του Powerball το Α’ τρίμηνο του 2016

€+14,3 εκατ. από όλες τις άλλες περιοχές, κυρίως λόγω της καλύτερης απόδοσης του Αζερμπαϊτζάν

o  Εξαιρώντας την ενσωμάτωση της Eurobet από τα αποτελέσματα του Ομίλου, τα συνολικά ετήσια έσοδα για την περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου 2017, διαμορφώθηκαν στα €352,1 εκατ. (ετήσια αύξηση +15,4%).

o   Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €8,7 εκατ. ανήλθαν στα €376,6 εκατ. (ετήσια αύξηση +23,5%).

o   Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών μας, αποτελώντας το 44,6% των εσόδων μας, με δεύτερο να ακολουθεί το Αθλητικό Στοίχημα που συνέβαλε κατά 40,5% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Τα συμβόλαια Τεχνολογίας αντιστοιχούν στο 9,4% και τα VLTs αντιπροσωπεύουν το 2,8% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, ενώ οι Ιπποδρομίες αποτελούν το 2,7% των συνολικών εσόδων της εταιρείας για το Α’ τρίμηνο του 2017.

o   Τζίρος τυχερών παιχνιδιών

Κατά την περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου του 2017, τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €6,8 δισ. τζίρο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 1,1%. Στη Λατινική Αμερική σημειώθηκε αύξηση κατά 43,3%, στην Αφρική αύξηση κατά 18,4%, στην Ασία αύξηση κατά 10,1%, στη Δυτική Ευρώπη αύξηση κατά 4,1%, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη μείωση κατά 17,6%, και στην Βόρεια Αμερική μείωση κατά 8,6%.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (PAYOUT) / ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

o  Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 το ποσοστόΑπόδοσης Κερδών (Payout) αυξήθηκε κατά 1,5pps συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2016 (70,1% έναντι 68,6%), κυρίως λόγω της αυξημένης απόδοσης κερδών στη Τζαμάικα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία, γεγονός που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μειωμένη απόδοση κερδών στο Αζερμπαϊτζάν. Τα Καθαρά Έσοδα από Τυχερά Παιχνίδια (GGR) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 10,8% (€17,7 εκατ.) και παράλληλα με την αύξηση των συμβολαίων B2C ισορρόπησαν πλήρως τις συνέπειες της αυξημένης απόδοσης κερδών. Τα Καθαρά Έσοδα (GGR) εξαιρουμένης της ενσωμάτωσης της Eurobet και του συμβολαίου στη Χιλή αυξήθηκαν κατά €11,0 εκατ. (6,7%)

o  Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 το Περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,2% έναντι 19,3% κατά το Α’ τρίμηνο του 2016, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από την αλλαγή του προϊοντικού μίγματος σε σύγκριση με πέρυσι (κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 σημειώθηκαν περισσότερες πωλήσεις σε συμβόλαια B2B/B2G). Αναλυτικότερα, η μείωση στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους οφείλεται κυρίως στην αύξηση της απόδοσης κερδών (-4,4pps), στους αυξημένους φόρους και στις προμήθειες των πρακτόρων (-0,7pps) που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τον περιορισμό άλλων στοιχείων του Κόστους Πωληθέντων (+3,0pps) τα οποία επηρεάζονται λιγότερο από την αύξηση των εσόδων. Συνολικά, τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,3% (€4,2 εκατ.) συγκριτικά με τα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2016. Τα Μικτά Κέρδη εξαιρώντας την ενσωμάτωση της Eurobet και το συμβόλαιο στη Χιλή, αυξήθηκαν κατά €1,0 εκατ. (1,7%)

o  Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν στα €4,2 εκατ. έναντι των €6,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 33,3% κυρίως λόγω αντιλογισμού πρόβλεψης για μια δικαστική υπόθεση στην Τουρκία το Α’ τρίμηνο του 2016.

o  Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 3,0% στα €38,1 εκατ. Τα λειτουργικά έξοδα εξαιρώντας την ενσωμάτωση της Eurobet και το νέο έργο στη Χιλή, παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016 (€37,0 εκατ.)

EBITDA

o  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα €46,5 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,3% (€+1,9 εκατ.) συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2016. Κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €177,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016. Τα κέρδη EBITDA, εξαιρώντας την ενσωμάτωση της Eurobet και το συμβόλαιο στη Χιλή, διαμορφώθηκαν στα €43,9 εκατ. για το Α’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μια ελαφριά μείωση σε σχέση με πέρυσι. Ο Όμιλος κατάφερε ωστόσο να απορροφήσει σχεδόν πλήρως τη θετική επίδραση στα αποτελέσματα του τζακπότ στο Powerball που σημειώθηκε το Α’ τρίμηνο του 2016.

o  Σε ετήσια βάση, το περιθώριο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μειώθηκε στο 12,6% έναντι 14,6% το Α’ τρίμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των συνεπειών του τζακπότ στο Powerball το περασμένο έτος.

o   Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, τα κέρδη EBITDA χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €2,0 εκατ. ανήλθαν στα €48,5 εκατ. (ετήσια αύξηση +8,7%).

EBT / NIATMI

o   Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη EBT ανήλθαν στα €18,1 εκατ. έναντι €10,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016 έχοντας επηρεαστεί θετικά από τα σημαντικά μειωμένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (μείωση κατά €2,9 εκατ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016) και από θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους €0,8 εκατ. έναντι αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους €3,6 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2016.

o   Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, τα κέρδη EBT, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανήλθαν στα €19,3 εκατ. από €14,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016 (+36,9%).

o   Τα κέρδη NIATMI κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν στα €-5,5 εκατ. έναντι €-12,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016.

o   Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας:Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη NIATMI σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία ανήλθαν στα €-5,4 εκατ. από €-8,6 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2016.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

o   Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα €39,1 εκατ. έναντι των €41,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016. Σε pro-forma βάση, εξαιρώντας δηλαδή τις λειτουργικές ταμειακές ροές των εταιριών μας στην Ιταλία και το Περού κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 (€7,0 εκατ.), σημειώθηκε σημαντική αύξηση (€39,1 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. σε pro-forma βάση) λόγω των αυξημένων κερδών EBITDA, των λιγότερων φόρων και του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης σε σύγκριση με πέρυσι.

o   Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το A' τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στα €24,6 εκατ. έναντι των €11,1 εκατ. κατά το Α' τρίμηνο του 2016. Οι σημαντικότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 περιλαμβάνουν €11,7 εκατ., ως αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας με την AMELCO, επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) (συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Εξειδικευμένων Γνώσεων), ύψους €5,8 εκατ., επενδύσεις στην SVL, ύψους €2,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Caymanas Track, αλλά και €5,0 εκατ. σε όλες τις άλλες εταιρίες.

o   Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και τα ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της περιόδου μειώθηκαν κατά €3,9 εκατ. σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων στην AMELCO (€-11,7 εκατ.), που εν μέρει χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού (€+9,1 εκατ.), και της διανομής μερίσματος σε δικαιώματα μειοψηφίας (€-10,8 εκατ.) γεγονός που εν μέρει αντισταθμίστηκε από τα διαθέσιμα που προέκυψαν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρείας (€+9,5 εκατ.). Κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, η ταμειακή κατάσταση δεν συμπεριλάμβανε δεσμευμένες καταθέσεις (cash collateral) ύψους €9,0 εκατ. που ακυρώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2017 και αποδεσμεύτηκαν τελικώς στις 6 Απριλίου 2017.

o   Ο Καθαρός Δανεισμός στις 31 Μαρτίου του 2017 διαμορφώθηκε στα €508,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €14,0 εκατ. σε σύγκριση με την 31ηΔεκεμβρίου 2016 λόγων των αυξημένων επενδυτικών ροών το Α΄ τρίμηνο του 2017.

o   Στις 31/03/17, η Εταιρεία δεν κατείχε κανένα από τα ομόλογά της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

o   Τα έσοδα από τα συμβόλαια αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 27,5% κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων στη Βουλγαρία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Τζαμάικα και την Πολωνία.

o   Οι πωλήσεις από συμβόλαια διαχείρισης μειώθηκαν ελαφρώς κατά -1,7%, κυρίως λόγω της απόδοσης της Ρωσίας, γεγονός που αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων στο Μαρόκο.

o   Τα έσοδα από πωλήσεις HW και συμβόλαια τεχνολογικής υποστήριξης αυξήθηκαν κατά 3,1% κυρίως λόγω του νέου συμβολαίου της INTRALOT στη Χιλή, των αυξημένων εσόδων στην Αργεντινή και την Ολλανδία, αλλά και των θετικών επιδράσεων των συμβολαίων μας στην Κένυα και το Περού μετά τις πρόσφατες συναλλαγές Ε&Σ. Οι επιδράσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη συρρίκνωση των εσόδων στις ΗΠΑ, που κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 ήταν υψηλότερα λόγω του μεγαλύτερου τζακπότ στην ιστορία του Powerball.

Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας της INTRALOT

Τα έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 1,4% στα €14,1 εκατ. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο συμβόλαιο τεχνολογικής υποστήριξης στο Περού (μετά την πρόσφατη συναλλαγή Ε&Σ) και στη θετική επίδραση του συμβολαίου μας στην Κένυα.

Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα €0,9 εκατ. από €2,6 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016. Η διακύμανση των κερδών EBITDA οφείλεται κυρίως στους περισσότερους αντιλογισμούς προβλέψεων κατά το Α’ τρίμηνο του 2016.

Τα Έσοδα μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν στα  €4,8 εκατ. από €0,2 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2016.

INTRALOT

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 55 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €1,32 δις και περίπου 5.300 εργαζομένους (3.450 εκ των οποίων σε θυγατρικές εταιρείες και 1.850 σε συγγενείς) το 2016, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο βιώσιμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μια ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών με ελκυστικό περιεχόμενο σε όλα τα κανάλια διανομής, τόσο διαδραστικά όσο και λιανικής. Για τις διεθνείς δραστηριότητές της η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework”.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Κα. Δήμητρα Τζήμου, tzimou@intralot.com, Corporate Relations Manager, ή

- Investors Relation Dept. ir@intralot.com

Τηλέφωνο: +30-210 6156000, Φαξ: +30-210 6106800,  www.intralot.com