INTRALOT: Αύξηση κερδών EBITDA 13,5% στο Γ' τρίμηνο

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 2009, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT διαμορφώθηκε στα €680,6 εκατ. στο 9μηνο του 2009.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν €131,0 εκατ. (έναντι €161,8 εκατ. το 9μηνο του 2008), ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT)έφτασαν τα €97,3 εκατ. (€144,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤ-am) διαμορφώθηκαν στα €57,8 εκατ. (€77,1 εκατ. το 9μηνο του 2008).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Γ’ τριμήνου 2009 ήταν €192,6 εκατ., τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €39,9 εκατ., τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα €22,7 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am) ήταν €15,8 εκατ.

Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €118,2 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)διαμορφώθηκαν στα €23,5 εκατ. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), αυτά διαμορφώθηκαν στα €15,3 εκατ. το 9μηνο του 2009.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 9μήνου 2009, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: “Τα αποτελέσματα της INTRALOT στο τρίτο τρίμηνο του 2009 δείχνουν σταθεροποίηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008: To EBITDA στο τρίμηνο αυξήθηκε περισσότερο από 13,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη μείωση κατά 28% του πρώτου εξαμήνου του 2009. Τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου του 2009 παρουσιάζουν μία ελαφριά κάμψη της τάξης του 6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, αλλά βελτιώθηκαν σε σχέση με τη μείωση της τάξης του 30% του πρώτου εξαμήνου του 2009. Η βελτίωση του EBITDA ήταν μεγαλύτερη από αυτή των καθαρών κερδών κυρίως λόγω υψηλότερων αποσβέσεων.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια σε επίπεδο EBITDA (τρίτο τρίμηνο: 20,8% σε σχέση με το 18,6% του πρώτου εξαμήνου του 2009) και να σταθεροποιηθεί σε επίπεδο καθαρών κερδών, οδηγώντας σε βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της παρά τη μείωση του τζίρου. Ο τζίρος επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη βραδύτητα της παγκόσμιας οικονομίας, την επίδραση των ισοτιμιών, η οποία είναι λιγότερο σοβαρή απ’ ό,τι τα προηγούμενα τρίμηνα, την έναρξη του νέου συμβολαίου διαχείρισης στοιχήματος στην Τουρκία το Μάρτιο αυτού του έτους και τη άνιση σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Όσον αφορά στον ισολογισμό, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε ελαφρώς κατά €7 εκατ. μέσα στο τρίμηνο, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τις επενδύσεις για σημαντικά συμβόλαια, όπως στο Άρκανσο. Αυτή είναι μία σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα, κατά τα οποία υπήρξαν αυξήσεις του καθαρού δανεισμού μεταξύ €20-30 εκατ. ανά τρίμηνο. Όσον αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, η Εταιρεία ξεκίνησε επιτυχώς τις δραστηριότητες της στο Άρκανσο, στις ΗΠΑ, δημιουργώντας μία καινούρια Λοταρία σε χρόνο ρεκόρ 45 ημερών. Τα έσοδα του έργου μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας.

Επιπλέον, η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την Cogetech, για την από κοινού αξιοποίηση της προσοδοφόρας αγοράς βίντεο-λόττο της Ιταλίας και έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη ‘Loteria de Concepcion’ στη Χιλή. Η INTRALOT εξετάζει ακόμα ευκαιρίες, όπως την ανάληψη συμβολαίου διαχείρισης της Λοταρίας του Ιλινόις και την επερχόμενη απελευθέρωση της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών της Γαλλίας, μεταξύ άλλων.

Τέλος, πιστεύουμε πως όσο η παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχίζει να υφίσταται μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη αστάθεια στα οικονομικά μας στοιχεία εξαιτίας αλλαγών στις συνθήκες που επικρατούν ή στη νομοθεσία των αγορών, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εντούτοις, πιστεύουμε πως αυτή η κρίση μαζί με την ανάγκη των Κυβερνήσεων να εξοικονομήσουν πόρους για να καλύψουν τα αυξανόμενα ελλείμματα των προϋπολογισμών τους θα φέρουν βραχυ-μεσοπρόθεσμα σημαντικές ευκαιρίες στον κλάδο μας. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε όλους τους τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και είμαστε πολύ θετικοί για τη νέα μας πρωτοβουλία, την ΙNTRALOT Interactive (Ι2).”