Η INTRALOT μέλος του δικτύου GLOBAL COMPACT των Ηνωμένων Εθνών

Ως ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας, με ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία, η INTRALOT έγινε μέλος του δικτύου Global Compact για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, η INTRALOT παρέδωσε επιστολή στον κ. Soren Petersen, Επικεφαλής των Δικτύων και των Συνεργιών του Global Compact, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να δρα σύμφωνα με δέκα αρχές. Παράλληλα ανέλαβε την υποχρέωση να δημιουργεί ευκαιρίες για τη δέσμευση πολλών εμπλεκόμενων μερών, αλλά και για συλλογική δράση.

Το Global Compact είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1999 στο Νταβός από τον πρώην Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Kofi Annan. Οι οργανισμοί, οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο, δεσμεύονται εθελοντικά να ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητες τους και τις στρατηγικές τους με δέκα διεθνώς αποδεκτές αρχές. Η ίδρυση τοπικών δικτύων σε διάφορες χώρες συμβάλλει στην επιτυχή διάχυση των προαναφερθέντων αρχών. Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, βασικό μέλημα του Global Compact είναι η διασφάλιση και προώθηση της κοινωνικής ορθότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

Οι δέκα αρχές του Global Compact χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης. Οι εταιρείες που δεσμεύονται να τις τηρούν, ενστερνίζονται και υποστηρίζουν ένα σύνολο βασικών αξιών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την ανάπτυξη και μάχονται ενάντια στη διαφθορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που γινόμαστε κοινωνοί αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας. Η INTRALOT υποστηρίζει τις ενέργειες που συμβάλλουν προς την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να προάγουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές που συμβαδίζουν με τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να αποφέρουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται η εταιρεία παγκοσμίως».