Η INTRALOT ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (14/12/2010)

O Όμιλος INTRALOT συμπεριλήφθηκε στη λίστα ‘2010 EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard’ που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στα σημαντικά κεφάλαια που επένδυσε στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Αυτή η διάκριση αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευση της INTRALOT να επενδύει στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης. Θεωρώντας το R&D ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, η INTRALOT επενδύει περίπου το 10% των πωλήσεων τεχνολογίας της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης παρέχοντας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών πρωτοποριακές και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και κατακτώντας την ηγέτιδα θέση του κλάδου παγκοσμίως. Η INTRALOT έχει αναπτύξει δικές της μονάδες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ώθηση στις δραστηριότητές της και δημιουργώντας οικονομίες κλίματος.

Η Έκθεση ‘2010 EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard’ δείχνει ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη παραμένουν μία σημαντική προτεραιότητα για τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Μερικά σημαντικά στοιχεία της Έκθεσης δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε R&D από τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μειωθήκαν μόνο κατά 2,6% το 2009, ενώ οι πωλήσεις και τα κέρδη μειωθήκαν πολύ περισσότερο, κατά 10,1% και 21,0% αντίστοιχα. Η πτώση στις επενδύσεις σε R&D από τους κορυφαίους παίκτες των ΗΠΑ, στο 5,1%, ήταν διπλάσια σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά η παγκόσμια πτώση ήταν μικρότερη, αγγίζοντας το 1,9%. Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν τα ίδια επίπεδα επενδύσεων. Οι εταιρείες με έδρα σε άλλες χώρες της Ασίας – Κίνα, Ινδία, Χονγκ Κόνγκ, Νότια Κορέα και Ταϊβάν- συνέχισαν τις υψηλές επενδύσεις σε R&D των προηγούμενων χρόνων.

Η Έκθεση ‘EU Industrial R&D Investment Scoreboard’ δημοσιεύεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιολογεί τις κορυφαίες 1.400 εταιρείες του κόσμου (400 από την Ευρώπη και 1.000 από τον υπόλοιπο κόσμο). Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Η Έκθεση μετράει τη συνολική αξία των διεθνών επενδύσεων τους σε R&D, άσχετα με τη γεωγραφική περιοχή, όπου πραγματοποιούνται οι σχετικές επενδύσεις σε R&D.