Δελτίο Τύπου (INTRALOT R&D)

Η INTRALOT συγκαταλέγεται στη λίστα ‘2009 EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard’ που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στα σημαντικά κεφάλαια που επένδυσε η εταιρεία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2008.
Αυτή η σημαντική διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η INTRALOT, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, να επενδύει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία θεωρεί την καινοτομία ως κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης και τα προηγούμενα δύο έτη έχει επενδύσει περίπου το 10% των πωλήσεων τεχνολογίας της στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια της 18ετούς λειτουργίας της η INTRALOT έχει αναπτύξει στα εργαστήρια της και έχει παρουσιάσει στην αγορά μοναδικά, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε το όνομά της να έχει γίνει πλέον συνώνυμο της καινοτομίας και να ηγείται του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Ως μία τεχνολογικά αυτόνομη εταιρεία η INTRALOT έχει την ικανότητα να δημιουργεί οικονομίες κλίματος δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις της παγκοσμίως.
Η Έκθεση ‘2009 EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard’ αποκάλυψε μερικές σημαντικές πτυχές των επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο πως οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα αυτό αυξήθηκαν σε ποσοστό 6,9% το 2008 παρά την οικονομική κρίση. Με μία αύξηση της τάξης του 8,1%, η ανάπτυξη στον τομέα αυτό των Ευρωπαϊκών εταιρειών ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτή των εταιρειών στις ΗΠΑ, όπου σημειώθηκε ανάπτυξη σε ποσοστό 5,7%. Η Έκθεση δείχνει ακόμα πως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα του R&D τις παρουσιάζουν οι εταιρείες των αναπτυσσόμενων χωρών.
Το ‘Scoreboard’ αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να βελτιώνει την κατανόηση των τάσεων που επικρατούν στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Η ετήσια δημοσίευση του ‘Scoreboard’ έχει ως στόχο να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της Έρευνας και Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και να τις ενθαρρύνει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες τους στο συγκεκριμένο τομέα.