Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Δελτίου Τύπου)

“Η INTRALOT σε μια δύσκολη χρονιά, όπως εξελίχθηκε λόγω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, παρουσίασε ιδιαίτερα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Η εταιρεία κατάφερε να πετύχει τους στόχους που έθεσε, εξαιρουμένης της αρνητικής επίδρασης που δέχτηκε από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες”, σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Ο κ. Αντωνόπουλος παρουσίασε το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και το πέρασμά της στη νέα φάση ανάπτυξης. Η INTRALOT πλέον εκτός από την παροχή άριστης τεχνολογίας και υπηρεσιών σε πελάτες και κρατικούς φορείς, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύων με αποκλειστικά σημεία πώλησης σε διάφορες αγορές, δημιουργώντας πλέον ένα δυνατό διεθνές brand name. Ανταποκρινόμενη στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα στο χώρο του Internet, όπου τα κράτη προχωρούν σε μια ελεγχόμενη απελευθέρωση των αγορών τους, η INTRALOT ανακοίνωσε την ίδρυση της INTRALOT Interactive.
Στην INTRALOT Interactive θα μεταφερθούν όλες οι υπάρχουσες υποδομές και η τεχνογνωσία της εταιρείας στο διαδικτυακό χώρο. Στρατηγική της νέας εταιρείας είναι η διπλή εστίαση τόσο στην παροχή πρωτοποριακής τεχνολογίας σε Λοταρίες και αδειοδοτημένους οργανισμούς σε όλον τον κόσμο, όσο και στην αναζήτηση ευκαιριών αδειοδότησής της μέσα στο νέο απελευθερωμένο περιβάλλον.
“Η μεγάλη δυναμική της αγοράς των διαδικτυακών παιχνιδιών άλλωστε και η επιθυμία μας να αποτελέσουμε σημαντικό διεθνή παίκτη οδήγησε στην απόφαση μας να ιδρύσουμε τη νέα αυτή εταιρεία, την INTRALOT Interactive, με σαφείς στόχους αφενός την αρχική απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς, αφετέρου τη σταδιακή ανάδειξη της INTRALOT Interactive σε ηγέτιδα δύναμη του χώρου”, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT.
“Η INTRALOT σκοπεύει να συνεχίσει την οργανική της ανάπτυξη και το 2009, βελτιώνοντας την κερδοφορία των έργων που έχει αναλάβει, διατηρώντας την κυριαρχία της στα νέα έργα που διεκδικεί και συνεχίζοντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί στη διαδικτυακή αγορά, στην ανάπτυξη συμμαχιών για τα μεγάλα έργα των ιδιωτικοποιήσεων και τη συστηματική διερεύνηση ευκαιριών στον τομέα των εξαγορών”, προσέθεσε o κ. Αντωνόπουλος.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε στους μετόχους ο οικονομικός απολογισμός για το οικονομικό έτος 2008, με τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου το 2008 να φτάνουν τα €1.1 δισ., επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη παρουσία του Ομίλου INTRALOT στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,22 ανά μετοχή.